Handelsbetingelser og rettigheder

Socialmediabyheart.dk
sendmail@socialmediabyheart.dk
CVR: 27558526

Alle produkter sælges af Anja Damgaard Lind, indehaver af Social Media by Heart.

Materialer udleveret af socialmediabyheart.dk er beskyttet i henhold til ophavsrets- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering (mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse samt eftergørelse af skriftlig materiale eller dele heraf) ikke er tilladt med mindre det er aftalt medsocialmediabyheart.dk. Dette gælder både nuværende og fremtidige udgaver af ovennævnte.
De generelle forretningsbetingelser gælder for alle leverancer, fx levering af løsninger, ydelser og undervisning.

Onlineprodukter leveres digitalt efter køb og fortrydelsesretten ophører ved download/streaming af indholdet.
Alle køb af onlineprodukter gælder for én person, og dit login må ikke deles med andre. Al indhold benyttes på eget ansvar.

Kurser og workshops tilmeldes via website eller mail. Tilmelding er bindende og uden fortrydelsesret.

Der tilbagebetales ikke penge for kursusdage ifm. hverken sygdom eller fravær. Det er altid muligt at ændre navn på tilmeldingen, således at en kollega kan deltage i stedet
Udeblivelse tæller ikke som afbestilling.

Ved sygdom eller andet som er uden for min kontrol, som gør at jeg må aflyse, vil jeg som udgangspunkt tilbyde ny tid.

Undervisning/workshop/Oplæg hos kunden.

Aflysning eller ombookning af kurser/workshops skal ske senest 30 dage før planlagt afholdelse. Ved aflysning indtil 7 dage før forbeholder jeg mig ret til at refundere 50% af prisen. Ved aflysning senere end 7 dage før afholdelse vil der ingen refundering være.

Rettigheder

Socialmediabyheart.dk ejer alle rettigheder på tekster på www.socialmediabyheart.dk. Kopiering af tekster og videredistribuering er ulovligt, og vil blive overdraget til jurist såfremt dette overskrides.
Billeder og fotos må ej heller kopieres.

Priser

Alle priser er i danske kroner og ekslusiv moms. Priserne vil fremgå af det enkelte produkt eller ved konkret tilbud.

Kørselstillæg vil blive pålagt opgaven, såfremt det er uden for hovedstadsområdet.

Alle tilbud gælder i 14 dage fra fremsendt dato, med mindre andet aftales.

Fakturering for ydelser, video-opgaver, undervisning, workshops

Fakturaen forfalder til betaling 7 dage efter fakturadato.
Specielt for Video-opgaver faktureres når aftale er i hus, og inden at opgaves startes op
Kurser og workshops samt online-produkter faktureres forud.

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt opkrlves et gebyr på kr. 100,-
Ved manglende betaling trods rykkere overgies faktura til inkasso, og alle udgifter hertil pålægges kunden.

Tavshedspligt

Socialmediabyheart.dk har tavshedspligt med hensyn til oplysninger til kunden. Se mere her: https://socialmediabyheart.dk/privatlivspolitik/ 

Ikrafttrædelse samt ændringer

Disse vilkår træder i kraft d. 22. maj 2018 og disse kan ændres med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Alle ændringer vil blive varslet til kunden via mail.

Al henvendelse sker til sendmail@socialmediabyheart.dk